ចម្ងាយផ្លូវពីភ្នំពេញ (វត្តភ្នំ) ទៅទីរួមខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
  • ភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដំណើរពីតាមខេត្តមកធ្វើការ និងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ​ ...
2 years ago. 2475
ភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដំណើរពីតាមខេត្តមកធ្វើការ និងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ​ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារ។ នៅពេលធ្វើដំណើរម្តងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើចម្ងាយពីចំនុចកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញ (វត្តភ្នំ) ទៅទីរួមខេត្តនីមួយៗមានប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ? តាមផ្លូវណាខ្លះ? តោះអានទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖
 
ល.រ ទីតាំង ចម្ងាយ តាមផ្លូវជាតិ
 ភ្នំពេញ-កំពត  ១៤៧ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៣
 ភ្នំពេញ-កែប  ១៦០ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៣ + ៣១ + ៣៣
 ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ  ២២៦ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៤
 ភ្នំពេញ-កំពង់ឆ្នាំង  ៩១ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៥
 ភ្នំពេញ-ពោធិ៍សាត់  ១៨៤ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៥
 ភ្នំពេញ-បាត់ដំបង  ២៩១ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៥
 ភ្នំពេញ-ប៉ៃលិន  ៣៩៤ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៥ + ៥៧
 ភ្នំពេញ-បន្ទាយមានជ័យ  ៣៥៩ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៥
 ភ្នំពេញ-សៀមរាប  ៣១២ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៦
១០  ភ្នំពេញ-កំពង់ធំ  ១៦៨ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៦
១១ ភ្នំពេញ-កំពង់ចាម ១២៦ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៦
១២ ភ្នំពេញ-ព្រៃវែង ៩០ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ១ + ១១
១៣ ភ្នំពេញ-ស្វាយរៀង ១២៥ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ១
១៤ ភ្នំពេញ-តាកែវ ៧៧ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ២
១៥ ភ្នំពេញ-កណ្តាល ១១ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ២
១៦ ភ្នំពេញ-កំពង់ស្ពឺ ៤៥ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៤
១៧ ភ្នំពេញ-ក្រចេះ ៣៣៦ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៦ + ៧
១៨ ភ្នំពេញ-ស្ទឹងត្រែង ៤៦៨ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៦ + ៧
១៩ ភ្នំពេញ-មណ្ឌលគិរី ៣៨១ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៦ + ៧ + ៧៦
២០ ភ្នំពេញ-ព្រះវិហារ ៣០០ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៦ + ៦២
២១ ភ្នំពេញ-រតនៈគីរី ៥៨៨ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៦ + ៧ + ៧៨
២២ ភ្នំពេញ-កោះកុង ២៩០ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៤ + ៤៨
២៣ ភ្នំពេញ-ឧត្តរមានជ័យ ៤៤១ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៦ + ៦៨
២៤ ភ្នំពេញ-ត្បូងឃ្មុំ ១៧២ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៨